19182

De Kever links staat op de Voorstraat nabij het raadhuis al te huiveren bij de gedachte aan dat IJzeren Monster dat straks zal passeren. het autootje heeft zich volledig en strak tegen het struikgewas en het muurtje van de kerktuin geplaceerd, om maar geen schrammetje te hoeven oplopen.

Zou aardig zijn als je nog eens oude kenteken-gegevens zou kunnen inzien. Nagaan van wie die Kever eigenlijk wás.