juliana

Prachtige biografie over het leven van oud-Koningin Juliana van de hand van historica Jolande Withuis. Ben er al diep in verzonken. Citaat op pagina 113/114:

Een van de tentamens die Juliana tijdens haar studie aflegde, vond plaats op dinsdagmiddag 1 oktober 1929, thuis bij de dichter Albert Verwey, hoogleraar Nederlandse letterkunde: Villa Nova in Noordwijk aan Zee. De tentamenstof bestond uit een redevoering van Verwey over de literaire ontwikkelingen tussen 1880 en 1920, Verweys “Inleiding tot de Nieuwe Nederlandse Dichtkunst” en de “Historische Schets van de Nederlandse Letteren” door C,G.N. de Vooys. In een brief legde Verwey de prinses uit dat ze de namen moest kennen, ‘de jaartallen daarentegen, hoewel ter oriëntatie noodzakelijk’, behoefden ‘niet in het geheugen te worden opgenomen.’