salman

We hebben er wel eens vaker op gewezen: op Wilhelminastraat 25 waar ooit een heuse limonadefabriek was gevestigd in combinatie met Café Nooitgedagt. Th.C. Salman baatte zowel café als fabriek uit. ‘De Eerste Noordwijkse Limonadefabriek Th.C. Salman’  maakte onder meer reclame met de slogan  ‘Klein, Rein en Fijn’.

Naar aanleiding van één van die verwijzingen naar de limonadefabriek krijg ik een reactie uit Duitsland, meer in het bijzonder van een kleinzoon van Johannes Brakel en Cornelia Knotter, beiden ooit afkomstig uit Leiden. Brakel was in 1908 de opdrachtgever voor de bouw van het pand Wilhelminastraat 25. Hij was stukadoor  en ik vermoed dat hij in de aanpalende ruimte naast het huis zijn werkplaats had? Johannes stierf echter in 1918, amper 31 jaar oud. Het pand werd verkocht, nu aan Th.C. Salman, die om onduidelijke redenen ‘Dirk’ werd genoemd.

Die exploiteerde er dus zijn limonadefabriek en hield er een café op na. In mijn tijd stond het pand volgens mij lange tijd leeg (er waren wel bijeenkomsten van de kabouters en de gidsen, de vrouwelijke tak van de padvinders). In 1972 kwam het pand in handen van een nieuwe eigenaar. En die vond onder de planken vloer een alleraardigste herinnering aan de bouw van het pand in 1908. Als we de tekst moeten geloven, werd het hele pand in twee (2!)  maanden gebouwd:

De tekst op het plankje:

Dit Huis is gemaakt in Mei en Juni 1908 door Jan Bink en Antoon Bink, timmerlieden te Leiden voor rekening van den Heer Brakel, Stucadoor te Noordwijk. Als opperman fungeerde Kees Plug van Noordwijk.

plank

(Met dank aan J).