7jan3

Tegenwoordig word je door bankbedienden bespot en onrein verklaard als je je spaarcenten op hun bank komt zetten. Deze woekeraars verzuimen tegenwoordig niet om rente te gaan heffen, wat wat mij betreft zo ongeveer gelijk staat aan een vorm van irrationaliteit (of voor mijn part surrealisme), waarvan alleen economen kaas hebben gegeten.  Maar die hebben dan ook een hoop onzin bij elkaar geleerd.

Vroeger kwamen ze je spaargeld hálen! Kwam je al niet goedschiks met je spaarpotje naar de Voorstraat of Nieuwe Zeeweg, dan kwam de Bondsspaarbank voor Noordwijk en Omstreken (later toen de Omstreken hun eigen bank hadden: de Spaarbank Noordwijk)  je met een soort luxe overvalwagen opzoeken. Met het mes op de keel werd je gedwongen om je laatste sous op je Zilvervlootspaarbankboekje te plaatsen en ze raasden er met hun Opel Blitz weer even hard vandoor (met dank aan Jan!)

NOTABENE Je vraagt je altijd af wat er van zo’n bijzondere auto geworden is. In 2021 spot Aad dezelfde auto in Boxmeer of all places. Daar is het ding kennelijk in bezit gekomen van een groep Opel-fans. De auto was toen al overgespoten en voorzien van het nieuwe logo en de nieuwe belettering van de Bondsspaarbank Noordwijk