12108859_1006544142768991_1151536560463795552_n

Bovenstaande wikkel/mapje verschijnt door toedoen van Dirk-Jan op “Je Bent Een Echte Noortukker” en vervolgens weet niemand er veel raad mee.

f
Het is allemaal giswerk van hier tot gunder en in dit geval blijf ik zelf ook steken in gissingen, veronderstellingen, vermoedens, ongearticuleerd gedachtegoed und-soweiter-und-sofort. Ik stuit op een foto van de Belgische koningskinderen in het nieuwe, speciaal voor hen gebouwde paviljoen in De Zuid. Die foto is afgestempeld op “De Noordwijksche Fotohandel” en dat duidt erop dat die handel rond 1935 actief moet zijn geweest. Ik denk dat de suggestie van Ron wel klopt waar het gaat om de duiding van Gerrit van der Heijden, die op Voorstraat nommer 50 bivakkeerde (naast het Raadhuis). En er was ook de suggestie van Munsterman op de Grent, waar laat Goof Roos kwam te zitten. Kan ook, hoewel ik nergens een datering van Oude Zeeweg 42 met Roos heb kunnen verbinden (maar dat stukkie Oude Zeeweg zou spoedig in “De Grent” veranderen).

En verders tref ik nog twee mededelingen aan over het pand Oude Zeeweg 42: er wordt mededeling gedaan van de opheffing (29.10.1930) van het “Fotohuis” op de Oude Zeeweg 42. En er is een nieuwe inschrijving in het handelsregister van Kupferschmidt die een fotohandel vestigt op hetzelfde adres. Kupferschmidt had aanvankelijk een fotozaak in Scheveningen, later – tot diep in de Jaren Zeventig – ook aan de mooiste en langste laan van Nederland, die van Meerdervoort in Den Haag 🙂 .

Er was ook nog sprake van een ‘Agency’ van de Gramofoon (sic!) en radiohandel “Traviata” uit Haarlem. Biedt ook weinig aanknopingspunten, behalve dan dat Traviata in de Korte Houtstraat in Haarlem zijn hoofdzetel had.

Maar meer aanwijzingen zijn er niet , vreesch ik. Tenzij iemand zich nog meldt, blijft de “Noordwijksche Fotohandel”een heus mysterie.

foto1

foto2