juv1

Niemand weet meer wat een ‘juvenaat’ was. Officieel het het:

Een juvenaat is een instelling die vaak aan mannenkloosters was verbonden en die de eerste fase vormt in de opleiding tot kloosterling. De leerlingen waren in de regel intern. Feitelijk staat een juvenaat gelijk aan een kleinseminarie, doch parochiepriesters worden gewoonlijk in een bisschoppelijk kleinseminarie opgeleid. Het juvenaat was een kleinseminarie van een kloosterorde of congregatie. Door de secularisering zijn de meeste juvenaten geëvolueerd tot reguliere gymnasia of humaniora’s. De naam juvenaat hangt etymologisch samen met juveniel, jeugdvorm.

In Noordwijk Binnen niks van dit alles: in het Juvenaat (met een hoofdletter)  werden activiteiten georganiseerd voor de katholieke jeugd van Noordwijk Binnen, maar in mijn tijd werden er ook ziekentriduums gehouden, oefende de fanfare Excelsior er en kon je er je voetbaltoto voorspellingen inleveren. Het rook er altijd muf en naar oud-bier en naar tabaksrook.

Geen echt historisch gebouw, tenzij je bedenkt dat het ook jarenlang dienst deed als clubhuis van de Noordwijksche Sportvereeniging op de latere casino-banen. Toen daar een nieuw gebouw werd neergezet, ging de katholieke clerus van Noordwijk Binnen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Het Juvenaat – kortom – was meer dan een bedompt katholiek clubhuis.

Begin december 1971 ging het tegen de vlakte om – zoals op vele plaatsen in Noordwijk waar de historie werd weggevaagd – plaats te maken voor een parkeerterrein.