y1

De badkoetsen hadden dienst gedaan vanaf het eind van de 19e eeuw, maar nu was de tijd aangebroken dat men zich niet meer met een oud trekpaard de zee in liet brengen. Nu kon men zelf  – schaamteloos en onverveerd – in badpak naar de zee toe lopen en daar kopje onder gaan. De badkoetsen hadden geen functie meer en moesten omzien naar een nieuwe toekomst. Ze werden ontdaan van hun onderstellen en in slagorde naast elkaar opgesteld in carré en vormden zo tesamen het Oranjebad. En dat zouden ze nog jaren volhouden. Tot? Ja, tot wanneer?