y2

Zo’n ding heet een ‘Gempo Korpsbrevet”, vrij vertaald: een ereteken van een gemeentepolitiekorps. In dit geval van het korps van de gemeente Noordwijk. Maar gemeentepolitiekorpsen bestaan niet meer. Ze zijn opgegaan in een regionale of een landelijke politiedienst, dat weet ik niet meer zo precies. Want naar mijn gevoel worden politiekorpsen in dit land alleen maar en bij voortduring gereorganiseerd. En worden de bonnen die ze uitschrijven alleen maar frequenter en hoger.

Minder blauw op straat!