Het ‘wapen’ van Huis ter Duin lijkt te zijn opgebouwd uit twee elementen, die nauw met de (toenmalige) eigenaar, de familie Tappenbeck, verbonden waren: enerzijds dat achterlijke visje, dat symbool staat voor Noordwijk als badplaats. Naar verluidt zou dat visje hoogstpersoonlijk door Rudolph Tappenbeck zijn ontworpen. Anderzijds een gestileerde leeuw, afkomstig uit het wapen van het stadje Tappenbeck in Niedersachsen, vanwaar de familie afkomstig was.

Ik weet niet of leeuwen wel eens een visje eten, maar ik had beide dieren niet zo nauw bij elkaar gebracht.