George Hendrik Krau was medeoprichter van de SDP-afdeling Noordwijk in 1912. De Spciaal-Democratische Partij was een communistische afsplitsing van de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij). Krau werd op die manier ook het eerste communistische raadslid in Noordwijk en later zelfs wethouder. Krau fungeerde ook als secretaris van de afdeling (een verhuisbericht in ‘Voorwaarts’ noemt als adres van het secretariaat ‘Oude Zeeweg 52’).

Krau zou later toetreden tot de SDAP, maar in 1935 heeft Krau het helemaal gehad met de SDAP. Hij vond dat de partij ‘zich gelijkgeschakeld had’ met andere partijen en zette zich stevig af tegen het nationalisme, in het bijzonder tegen de NSB. Blijkbaar proefde hij ook bij de SDAP nationalistische tendensen en hij zette daarom in op internationale samenwerking. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 dook Krau op met een nieuwe lijst “Algemeen Arbeidersbelang”. Maar de gemiddelde Noordwijkse arbeider kon ‘het algemeen belang’ blijkbaar niet delen, of mócht het niet delen van meneer pastoor en de dominee, want “Algemeen Arbeidersbelang” behaalde geen zetel.

Na de oorlog kwam Krau triomphantelijk terug met een onafhankelijke lijst (in het Leidsch Dagblad wordt hij – minder onafhankelijk – omschreven als een ‘crypto-communist’). Met die eigen lijst zeilt hij de raad weer binnen, maar bij de verkiezingen van 1949 zeilt hij er even hard weer uit. Het lijkt erop dat hij nadien nooit meer in de raad is teruggekeerd.

Met al zijn politiek engagement en gedrevenheid, was George Krau ook nog eens eigenaar van een bouwbedrijf (hij was aanvankelijk stucadoor van professie). Al vóór de oorlog – in 1926 – was hij eigenaar en ontwikkelaar van de gronden rondom de Egbert de Grootstraat. En in de jaren vijftig zou het bedrijf hele tritsen huizen bouwen o.a. aan de Leon Senfstraat en de Oranje Nassaustraat, alsmede enkele villa’s aan de Zeereep en de Bosweg.

Op 11 april 1959 maakt het Leidsch Dagblad gewag van zijn overlijden op 76-jarige leeftijd. “Na een welbesteed leven”, voeg ik daaraan toe. George Krau was ongetwijfeld een boeiend en kleurrijk man met het hart op de goede plaats. Iemand die tegelijk socialist en ondernemer was, tegelijk wethouder en cryptocommunist. Ik weet verders niet zoveel van hem. Misschien is er ook weinig. Maar dit is wel het type-Noordwijker, aan wie je nog eens een uitgebreider biografietje zou willen wijden.