soeters

In 1980 was er een tentoonstelling en een boek “Nooit Gebouwd Nederland“. Beiden vertellen de geschiedenis van de Nederlandse architectuur van 1850 tot 1980 aan de hand van ontwerpen – ook van de allergrootste Nederlandse architecten – die nooit verder kwamen dan de tekentafel. Er was altijd wel een reden waarom die ontwerpen in werkelijkheid niet gebouwd werden: ze waren te geavanceerd, of te verbeeldingrijk, of politiek onhaalbaar of – in de meeste gevallen – ook financieel onhaalbaar. Het boek bevat een prachtig essay van Cees Nooteboom, die nog eens pleitte voor wat meer kwaliteit van de gebouwde omgeving en voor een verbeeldingrijk ontwerp-klimaat. Zo’n pleidooi was in 1980 blijkbaar nodig. Volgens mij het is het nog steeds nodig.

In Noordwijk leek er in 2005 eindelijk een doorbraak te komen in het tot dan toe volstrekt fantasieloze ‘gebouwen plempen’ aan boulevard en aanpalende gebieden. Er werd een heus ontwerper aangezocht die een beeldbepalende visie neerlegde: Sjoerd Soeters. Zijn ‘beeldkwaliteit-plan’ was geïnspireerd door de architectuur van de grote kust-plaatsen in Normandië. Noordwijk als een ‘tweede Deauville’, zoiets.

Maar drie jaar later is er nog steeds niets van te zien. De aangekondigde bouw van één van de eerste appartementsgebouwen in de nieuwe stijl in 2008 ‘Esplanade resulteerde hooguit in enige grondwerkzaamheden, maar verder is er nog niet één steen op de andere gelegd.

Op de site van de projectontwikkelaar ‘Beverholding‘ is een aantal ‘Noordwijkse’ plannen verbeeld. Het ziet er allemaal niet zo gek uit en de ‘Normandische’ projecten zijn ronduit fraai. Maar tegelijk is het maar de vraag of deze plannen in deze dorre tijden enige kans van slagen hebben. Ik vrees van niet. Ik vrees dat het allemaal bij ‘Nooit Gebouwd Noordwijk’ zal blijven. Als het niet opschiet.