foto  De Oude Zeeweg doet zijn naam eer aan, want het is met recht (samen met het huidige ‘Dompad’) de oudste verbindingsweg tussen de beide Noordwijken Binnen en Zee. Maar er is altijd iets tragisch’ geweest aan die Zeeweg. Op kaarten van Balthazarsz uit 1615 wordt de weg nog Zeestraet genoemd en in de annalen komen ook namen voor als ‘Oude Zeestraet’, ‘Zonneveldstraat’ en Groeneweg. En dat gesjoemel met de naamgeving ging maar door.

De weg liep aanvankelijk straight vanuit de dorpskern van Binnen tot aan het uiterste randje van Noordwijk aan Zee, maar dat vonden verschillende gemeentebesturen blijkbaar teveel van het goede. Daarom werd één ‘Binnens’ gedeelte omgedoopt in ‘Pickéstraat’. Aan de andere ‘Zeese’ kant werd er eerst over ‘Calisplein’ gesproken, later over ‘Palaceplein’. Het daaraan voorafgaande gedeelte werd omgedoopt in ‘De Grent’  en het daarop weer aansluitende gedeelte in  ‘Van Berckelstraat’ (naar een burgemeester wiens kwaliteit vooral dáárin bestond dat hij het lang uithield). Die ‘Van Berckelstraat’ werd in 1973 overigens weer even gemakkelijk terugvertaald in ‘Oude Zeeweg’ (omdat er toen een Van Berckelweg kwam).  

Kortom, met de naamgeving van deze weg is in de loop der tijd nogal gerommeld en gejongleerd. Ten onrechte. Het is een mooie weg, de sjieke naam ‘Oude Zeeweg’ volstrekt waardig. Ik pleit er dan ook voor het gehele tracé in oude luister te herstellen en alle restnamen weer weg te doen. Geschrapt kunnen dus worden: de Pickéstraat (er is al een Pickéweg en een Picképlein), De Grent (betekent helemaal niets en heeft tegenwoordig door rellerigheden en dronkenschappen in de horecafferij een slechte naam) en ook Palaceplein kan weg (het échte Palace Hotel, de naamgever van het plein, is hier vanwege brand en slecht beleid al lang verschwunden). ‘Calisplein’ was al weg (wie ‘Calis’ was is iedereen een raadsel).