Oude brief die ging naar ene Heer Madot, ontvanger van directe inkomsten (belastingen) te Noordwijk in het “Département des Bouches-de-la-Meuse”, oftewel het departement ‘Monden van de Maas’. Dat was een Frans departement in de Nederlanden ten tijde van het Eerste Franse Keizerrijk, en was genoemd naar de monding van de Maas. Het departement werd gevormd op 1 januari 1811 na de annexatie van het koninkrijk Holland op 9 juli 1810. Het was de voortzetting van het voormalige “Hollandse” departement Maasland. De hoofdstad was Den Haag.

Het departement was ingedeeld in verschillende arrondissementen en kantons. Eén van die arrondissementen was Leiden en daaronder vielen 3 kantons: Leiden zelf, Woubrugge en Noordwijk. Afgaande op de adressering van bovenstaande brief waren de kantons blijkbaar (mede-) verantwoordelijk voor het innen van belastingen.

Na de nederlaag van Napoleon in 1814 werd het departement krachtens de grondwet van 29 maart 1814 omgezet in de provincie Zuid-Holland.