Een andere overgrootmoeder, ditmaal de moeder van mijn grootvader Piet Slats. Ze heette Maria Zuiderduin (1848-1913), was afkomstig uit Noordwijkerhout en trouwde op 16 december 1870 met mijn overgrootvader Jan Slats (1844-1919), die op zijn beurt weer een kleinzoon was van veldwachter Gerrit Slats (1771-1846), maar dan zitten we al in een ander universum. Een foto van mijn overgrootvader Jan is er helaas niet. Alleen een bidplaatje, waarmee hij onder het aanroepen van allerhande Bijbelse bezweringen de eeuwigheid werd ingestuurd: