Op 1 maart 1911 vond de oprichting plaats van de Noordwijkse tak van de Bond tegen Drankmsibruik. Dit onder de bezielende aansporingen van dr. C. Hermanides, die zich al eerder zorgen had gemaakt over de grote hoeveelheden drank die in Noordwijk – met name door Zeese vissersmannen – achterover werden geslagen.

Op 25 februari 1916 kreeg de Bond nog eens een extra push met het “Museum van den Volksbond tegen Drankmisbruik”, een soortement van pop-up museum dat tijdelijk onderdak vond in “Ons Huis”. De officiële opening vond plaats door ene Weledelgestrenge Majoor Meijer, schijnbaar een hotepetoterige propagandist van de Bond. Bovenstaande foto werd bij die gelegenheid gemaakt.

De Noordwijkse afdeling van de Volksbond zou het overigens nog wel een paar jaar uithouden, zij het dat er steeds minder en minder leden acte de presence gaven op de jaarvergaderingen. Maar op de vergadering van 9 maart 1921 – nog steeds onder leiding van Hermanides – memoreerde een andere Bondspropagandist, ene Meijerink, het relatief grote aantal verdrinkingsgevallen langs de kust. Die opmerkingen leidden staande de vergadering tot de oprichting van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Naar verluidt zou de Grote Noordwijkse Mensenredder Jan van Kan zich tijdens diezelfde bijeenkomst als eerste lid van de brigade hebben gemeld. Ook in de NRB zou Hermanides een grote rol spelen.