Het Raadhuis van de Nederlandse plaats Noordwijk werd in 1887 aan de Voorstraat gebouwd. Architect Nicolaas Molenaar sr. ontwierp het gebouw in neoclassicistische stijl. De eerste steen werd gelegd op 14 april 1887 gelegd. Het werk werd uitgevoerd door aannemer A.J. Overmeer. De bouw kostte fl. 19.000,-. Waarschijnlijk maakte Nicolaas Molenaar ook hiervoor het ontwerp dat stilistisch aansluit bij het oudere gedeelte, wat in 1924 uitgevoerd werd door aannemer K. de Bes. De bovenlichten van de verdiepingsvensters zijn in 1926 voorzien van gebrandschilderde ramen met wapens van de heren van Noordwijk van de twaalfde tot de negentiende eeuw en de verschillende burgemeesters van Noordwijk sinds 1841. De ramen werden vervaardigd door Atelier Bogtman uit Haarlem. De naoorlogse uitbreiding van het gemeentehuis valt buiten de bescherming als rijksmonument (bron Wikipedia).

Nicolaas Molenaar tekende in 1894 overigens ook voor de nieuwe RK Sint Jeroenskerk, ietsies verder aan de Van Limburg Stirumstraat.