Jan Hillebrand Wijsmuller en Ludolph Berkemeier waren twee schilders die elkaar in Noordwijk troffen en nauw samenwerkten. De één leerde van de andere. Soms zaten ze op dezelfde plek te schilderen, zoals hier aan de (latere) Nic Barnhoornweg in Noordwijk aan Zee.

Binnenkort opent in Museum Noordwijk een dubbeltentoonstelling van hun beider ‘Noordwijkse’ werken. Om naar uit te zien.