Dezer dagen herdenken we de Watersnoodramp van 1953, 70 jaar geleden. Die ramp tipte ook Noordwijk aan, zij het gelukkig zonder doden of gewonden. Maar de zeereep en de boulevard kwamen bij de stormvloed stevig onder druk te staan en werden deels vernield.

Dezer dagen herdenken we ook het 100 jarig bestaan van de Noordwijkse vuurtoren, een landmark bij uitstek. Ik pak beide momenten maar even samen (dat scheelt weer een blog), maar er is ook een verbinding tussen de twee gebeurtenissen: op de foto is te zien dat men in 1953 druk bezig was de erker halverwege de vuurtoren aan te brengen. De daartoe gebouwde steigers staan er ondanks het noodweer nog ferm bij.

Bij alle jubilea is dit dus ook het jubileum van het erkertje van de vuurtoren: 70 jaar oud.