Wouter Blokhuis en zijn Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen “De Anna” is hier wel vaker langsgekomen. Maar niet dat prachtige stempel dat hij voor zijn post blijkbaar hanteerde. Hoe de datum op dat stempel (13 augustus 1890) zich verhoudt tot de datum op het poststempel (4 augustus 1890) weet ik niet.