Kwitantie voor een abonnement op “Ons Studieblad.” Op naam van H. de Groot Jz. Ik vermoed dat het ging om Hubertus de Groot (1893-1962), een zoon van Jacobus – Kleine Koosie – de Groot. “Ons Studieblad” was een weekblad voor zelfstudie, zo maak ik op uit een advertentie voor het blad uit 1919. Wat Hubertus nu precies wilde leren, is niet duidelijk. ‘Frans’; is doorgestreept, alleen Engels en Duits zijn blijven staan, maar er is ook bijgeschreven “Herh. School.” Een opfriscursus? In 1915 (uit dat jaar stamde de kwitantie) was Hubertus pas 22 en blijkbaar hattie een opfriscursus nodig. Of wilde Kleine Koosie dat zijn zoon wat buitenlandse talen leerde, opdat hij met zijn handel ook in de export kon?