Het stukkie Gooweg zoals dat hier is afgebeeld bestaat niet meer. Het kwam wel uit op de Schiestraat en vanaf dat punt ongeveer schilderde Leo Klein Diepold wat hem voor ogen kwam. Vele jaren later deed Rob van Assen hetzelfde, zij het op een hele andere manier en in een heel ander jaargetijden: