In “The Amsterdam Pipe Museum” bevindt zich deze tabakspijp met een zgn. ‘hiel’ aan de onderkant. Die hiel is doorboord en in het ontstane gaatje is een Stanhope glaasje aangebracht met vier minuscule prentjes van badplaats Noordwijk.