De Noordwijkse correspondent van het Rotterdamsch Nieuwsblad beklaagt zich aan het begin van zijn stukje al over het feit dat er de laatste tijd weinig uit Noordwijk te melden was. En als hij dan met een stukje komt, blijkt het te gaan over iets dat niet gebeurd is. Wat was het geval? Ene Klaassen verwierf eind 1880 een concessie voor de aanleg en exploitatie van een ‘stoomtramweg’ van Noordwijk aan Zee naar Leiden.  De correspondent van het RN had blijkbaar verwacht dat men onmiddellijk de spaden in de grond zou zetten en dat de eerste stukken rails al terstond in het Noordwijkse duinzand waren neergevlijd. Quod non. Tussen het verlenen van de concessie en de publicatie in het RN zaten precies 39 dagen en het ongeduld van de correspondent lijkt daarom een beetje misplaatst. De lijn (die uiteindelijk alleen maar aanleg behoefde van Noordwijk naar Rijnsburg om vandaar aansluiting te vinden op de lijn Katwijk-Leiden) werd pas geopend op 21 juni 1885. Het geduld van de correspondent werd dus wel heel heftig op de proef gesteld.