De foto is genomen op de hoek van Heilige Geestweg en Wilhelminastraat. Daar bevond zich later de zaadhandel van Braun, maar ten tijde van de foto zat hier “Het Eerste Valutahuis.” Het begrip ‘valutahuis’ – het ging meestal om een tabakswinkel – stamt uit oude tijden. Er werd mee bedoeld dat klanten een klein financieel voordeel hadden als ze hun tabaksproducten in het Valutahuis kochten. De eigenaar was verplicht dit financiële voordeel na te komen en moest dat bij de concurrenten controleren. Hij kon zodoende de tabaksproducten één cent of één halve cent goedkoper aanbieden. Er waren in die tijd ook valutaslagerijen en valutakaaswinkels, maar in de tabakshandel werden het eenvoudig “Valutahuizen” genoemd. Toen de overheid besloot de verkoopprijs van tabaksproducten vast te leggen verdween het begrip Valutahuis, omdat het daarna niet meer mogelijk was de producten goedkoper aan te bieden.