Dit is een gereconstrueerde voorstelling van de moutmolen de “Pelikaan” (Pellicaen) op het Pelikaansbolwerk bij de Weddesteeg (achtergrond) op de hoek Galgewater en Witte Singel te Leiden. De molen werd in 1575 door Rembrandts moeder, Lijsbeth Hermansdr. gekocht van Jonkheer Van der Does, Heer van Noordwijk (Reproductie van een aquarel van L.M. Molendijk uit 1951) en van Noordwijk naar Leiden overgebracht. Waar de molen in Noordwijk heeft gestaan is mij onbekend.

NOTA BENE Met dank aan Ron: het was de Zuidmolen, die stond aan de Offemweg nabij de Jan Zwanensteeg: