Bij het 25 jarig regeringsjubileum van toenmalig Koningin Juliana in 1973 werd een speciale medalje uitgegeven. Of dat specifiek een uitgave was van de Oranjeverenigingen (er waren er twee!) in Noordwijk is me niet duidelijk. Maar het jubileum werd in ieder geval in de beide Noordwijken gevierd.