Beide schilderijen betreffen waarschijnlijk één en dezelfde figuur: Joseph van Boheemen uit de Kerkstraat in Noordwijk Binnen die met groentekar en trekhond door het dorp ging. Er bestaat ook een foto van hem, genomen in de Wilhelminastraat. Het waren Max Liebermann én Leo Klein Diepold die Joseph (en zijn hond) voor de eeuwigheid hebben vastgelegd.