Volgens Erfgoed Leiden zijn dit foto’s van één en dezelfde boerderij. Die van Pancratius (‘Panc’) van der Plas. Wij spraken altijd van ‘Bank Plas’, maar dat schijnt iemand anders geweest te zijn. Hoe het precies zit heeft een nazaat mij onlangs pogen uit te leggen. Maar die refereerde aan ene Arie van der Plas die met een dochter van wethouder De Groot (?) zou zijn getrouwd. Maar dan ben ik het spoor al bijster. Graag opnieuw 🙂

Een deel van de boerderij – een schuur – geraakte in het bezit van mijn famielje, die er een stookketel hadden voor de was, een aardappelgat, een kolenhok en voor de rest een paar fietsen.