Adriaan Alkemade (1848-1905) was bloembollenkweker én lid van de Noordwijkse gemeenteraad. Hij werd om mij onnaspeurlijke redenen “De Duitser” genoemd, terwijl er in zijn stamboom weinig ‘duits’ te ontdekken viel. Hij trouwde in 1881 Catharina Dobbe, die in Noordwijk “Gouwe Ka” werd genoemd, ook de herkomst van dat epitheton blijft mysterieus. Als gemeenteraadslid was hij volgens zijn bidprentje alleszins bescheiden: Met eigenaardige gewilde rondborstigheid gaf hij daar uitdrukking aan zijn gevoelen en zijn adviesen, slechts schaarsch gegeven omdat hij niet sprak over zaken waarvan hij geen verstand had (zijn gevoelen en zijn adviesen) getuigden steeds van practischen zin.

De Duitser en Gouwe Ka kregen 9 kinderen. Onder hen Cor (1881-1971), die “De Bril” werd genoemd. Jan (1883-1949) die “Jan de Zwarte Duitser” werd genoemd. En ook Willem (1886-1961), die “De Zwijger” werd genoemd (hij had net zoals zijn vader en enkele broers een bloembollenbedrijf. Willem zat aan de Nieuwe Zeeweg, waar tegenwoordig het zwembad is gelegen). Er is nog een vierde broer die ik hier naar voren haal: Gerard (1899-1996). Deze Gerard verkaste op enig moment met zijn bloembollenexportbedrijf naar de Verenigde Staten. Hij stierf in Milltown (New Jersey). Hij trouwde in Londen ooit Helena Dreesmann, de kleindochter van de oprichter van Vroom en Dreesmann en ook de kleindochter van de oprichter van Peek en Cloppenburg (want die ene Dreesmann was met die ene Peek getrouwd). Ik kom ergens tegen dat Gerard Alkemade en Helena Dreesmann al vóór de oorlog gescheiden moeten zijn. Verdere sporen lopen dood.

De Alkemades: de Duitser, de Bril, de Zwarte Duitser en de Zwijger.