Het is een aardige kaart van Pension Verloop, die in 1923 naar Leipzig ging. Maar veel aardiger nog is dat schitterende handschrift: op het eerste gezicht je reinste spijkerschrift, maar bij nadere bestudering leesbaarderderder dan het semi-gotische geschrift dat de doorsnee-Duitser (toen) hanteerde.