De foto maakt deel uit van een soortement van topografische atlas van Nederland van rond 1915. “gezicht op Noordwijk” heeft het officieel op de site van het Rijksmuseum, dat eigenaar is van bedoelde atlas.

Links achterin de foto is monumentje zichtbaar dat de weduwe Dobbelmann liet oprichten voor haar man Louis. Dat is ook het latere Dobbelmannduin: