Willem Levinus Penning (pseudoniem: M. Coens) (1840 – 1924) was een Nederlands schrijver en dichter en een vriend van Albert Verwey. Hij woonde ruim veertig jaar in zijn geboorteplaats Schiedam en was daar onder meer werkzaam in het notariaat en in de administratie. Dit werk moest hij opgeven doordat zijn gezichtsvermogen door een oogkwaal steeds verder achteruit ging. In 1898 was hij vrijwel helemaal blind. Vanaf toen hielp Albert Verwey hem met zijn publicaties. Van 1907-1922 woonde Penning in Rijswijk, samen met zijn zuster en haar dochter. Zijn 80ste verjaardag werd meegevierd door bekende dichters, zoals Jacques Bloem, Jan Greshoff, Hein Boeken én Albert Verwey. Penning was een van de voorlopers van de Beweging van Tachtig, een stroming die mede opkwam uit verzet tegen de clichématige, bloedeloze literatuur van haar voorgangers (bron: Wikipedia).

Toen Penning de wereld om hem heen visueel nog wel kon waarnemen, bezocht hij Verwey in Noordwijk en over dat bezoek dichtte hij:

Verheugd naar Noordwijk opgegaan

Bij dreunlied ginds uit zee

Bezie’k voor ’t eerst uw dorp, uw huis

Gevoel me op Villa Nova thuis

En denk me ook op duin en rêe

Villa Nova dus: