De Franse schilder Henri Le Fauconnier heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het kubisme. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in Nederland, maar toen had hij zich al van het kubisme losgemaakt. In 1915 leerde hij Verwey kennen toen hij de dichter en criticus uitnodigde voor zijn tentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring. Le Fauconnier maakte twee portretten van Verwey: een groot portret dat in 1946 geschonken werd aan het Stedelijk Museum in Amsterdam en dit kleinere, dat er een uitsnede van lijkt. Verwey publiceerde er in 1916 dit kwatrijn over, ‘een mansportret’:

Hemelse leidsels mennen aardsche driften

En de oogen zien die strijd, die zegepraal;

Kracht en een evenwicht van krachten griften

De lippenlijn die proeft, als vormt zij taal