Blijkens een bericht op BO Omroep kan het oude politiebureau van Noordwijk aan de Oude Zeeweg niet behouden worden. Dat blijkt uit antwoorden van B & W op vragen van het CDA. Ik citeer: “Het college heeft in 2019 medewerking toegezegd aan een nieuw plan. Daarmee zou een kettingbeding voor behoud van het pand, vastgelegd bij de verkoop door de gemeente, ook niet meer geldig zijn. De erfgoedverordening zou ook niet toepasbaar zijn omdat deze niet aan het wereldwijde geldende Verdrag van Granada voldoet. Dit Verdrag is juist bedoeld om panden te beschermen, maar procedures zijn er nog niet op aangepast.”

Tja. Men kan zich natuurlijk verschuilen achter het Verdrag van Granada (dat overigens helemaal niet ‘wereldwijd’ geldt, omdat het een verdrag is in het kader van – slechts – de Raad van Europa), maar die redenering gaat voorbij aan het simpele gegeven dat het erfgoedbeleid van de gemeente Noordwijk aanzienlijk te kort schiet. We hoeven alleen maar te kijken naar de sloopzucht van tientallen jaren, die ook aan Noordwijkse monumenten niet is voorbijgegaan.

Ondergetekende was één van de mede-scribenten aan bedoeld Granada-verdrag, dat voor Nederland op 3 oktober 1985 werd ondertekend. Uiteraard in Granada door toenmalig minister van WVC, Elco Brinkman onder het toeziend oog van de Koning van Spanje (die wij toch altijd geëerd hebben). Op die 3e oktober (!) heeft Brinkman als erkend Leienaar de Koning trouwens nog aangesproken op alle ellende die Leiden door één van diens voorgangers was  aangedaan.

En wat mijzelve betreft: ik heb toen aan dat Granadaverdrag meegeschreven, overigens niet per se met de bedoeling om het oude politiebureau van Noordwijk voor de poorten van de hel weg te slepen. Maar het verdrag bood daar wel soelaas voor en was zeker niet bedoeld als schaamlap voor een tekortschietend erfgoedbeleid van de gemeente Noordwijk.

Het oude politiebureau was overigens in 1928 gebouwd onder de naam ‘De Branding’ en werd kort daarna gekocht door de Noordwijkse bard Jaques Urlus die de villa omdoopte in het Wagneriaanse ‘Villa Kareol’. Een villa met een stukje Noordwijkse geschiedenis dus, een ‘lieu de memoire.’ Ook in die zin een waar historisch monument.