‘Gemeentepolitie’ was de naam voor een politieorganisatie die tot 1993 in Nederland bestond. Ook Noordwijk bezat zo zijn eigen Hermandad totdat die opging in de zogenoemde ‘regiopolitie’ . Op 1 januari 2013 zijn in Nederland de regiokorpsen vervolgens opgegaan in de Nationale Politie, verdeeld over 10 Regionale Eenheden en de Landelijke Eenheid.

Alleen  gemeenten met 25.000 of meer inwoners hadden zo’n eigen korps tussen 1945 en 1993. In de andere gemeenten waren de politietaken opgedragen aan het landelijke korps: de rijkspolitie.

De gemeentepolitie voerde als wapenspreuk ‘Vigilat ut quiescant’ of in het Noordwijks: ‘Hij waakt opdat zij rusten.’