Het beeld op dit prachtige schilderij van Leo Klein von Diepold roept vragen op over de precieze locatie ervan. Er ligt een suggestie van de Pickéstraat, maar zekerheid is er niet. Wie heeft hier enige heldere kijk op, met andere woorden: waar kan dit wezen of geweest zijn?