De tekening met zicht op Noordwijk Binnen is van de hand van Max Clarenbach (1880-1952), een Duitse schilder, geboren in het Rheinland. Over hem is hier wel het een en ander te vinden betreffende zijn leven en kunstenaarschap. De tekening zou dateren van 1919 volgens opgave van een inmiddels verlopen veiling. En rechtsonder is ook iets als ‘19’ gekrabbeld. Maar het is de vraag of die datering juist is. Clarenbach zou naar verluidt alleen in 1899 en rond 1907 in Nederland zijn gesignaleerd. Gedurende WO I beijverde hij zich als oorlogsschilder aan het Duitse Oostfront en daarna was hij lange tijd verbonden aan de Düsseldorfer kunstacademie. Er is van hem ook een tweetal Noordwijkse olieverven bekend, die zijn hier al eens eerder aan de orde geweest. Als je die goed en wel beschouwt zou ‘1919’ misschien wel beter passen.

Kortom, we weten nog te weinig over Clarenbachs escapades in de Nederlanden.

NOTA BENE

Jaques stuurt me een afbeelding van het schilderij, waarvoor bovenstaande schets blijkbaar als voorstudie diende. Vrijwel hetzelfde gezicht op Noordwijk Binnen, maar met als officiële titel: Herbstnachmittag (olieverf op karton, 29,4 x 43,5 cm, rechts onder gesigneerd).