Op facebook verschijnt deze bijzondere foto, geplaatst door Nico, genomen vanaf de zendmast van het toenmalige REM-eiland. Nog bijzonderderder is dat rechts op de foto net de “Albatros” van Jo van der Lippe komt aan gevaren.

Intussen is het de vraag wie daar met gevaar voor eigen leven met zijn of haar Agfa-Clack die zendmast was opgeklommen om de foto te maken. Of is de foto genomen vanuit een helikopter? Of door een echte albatros?

Er is overigens ooit – je gelooft het of niet – een reclamesleep aan die zendmast blijven hangen. Klik hier.