Mr. Willibald E. Monod de Froideville was een filosoof met speciale belangstelling voor de Oosterse wijsheid en als wetenschapper ook niet vies was van een vleugje parapsychologie. Zijn bekendste werk was “Terug naar het Zelf”, dat ook een Duitse vertaling kreeg met de titel Rückkehr zum Selbst. Hij was een adept van de dichter/filosoof J.A. Der Mouw. Er is niet veel meer dat ik over hem kan vinden, behalve dan nog een vage aanwijzing dat hij in 1891 geboren zou zijn.

Maar goed. In 1947 was iemand was zo aardig hem een soortement van eerstedagenvelop te sturen van de Nationale Postzegeltentoonstelling in Maastricht. Blijkbaar was Willibald ook een verwoed filatelist. De envelop was aan hem gericht en hij verbleef op dat moment in Noordwijk, meer in het bijzonder aan de Egbert de Grootstraat 7. Ik heb geen aanwijzingen dat hij daar altijd al woonachtig was. Vermoedelijk ging het om een vakantieverblijf.