De Spiegel kwam in maart 1937 met dit stemmige plaatje van de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk Binnen. Ik vis’m op van de facebookpagina JBEEN. De Spiegel was de protestantse tegenhanger van de Katholieke Illustratie  en verscheen van 1936 tot 1969. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek wordt over dit blad het volgende gemeld:

Als verzuilde gelovige las je De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad, dat de opvattingen van de achterban weerspiegelde en de leiders van de protestantse zuil aan het woord liet. Zo versloeg De Spiegel in 1951 het begin van de televisie-uitzendingen. De voorzitter van de NCRV probeerde het wantrouwen weg te nemen: ‘Wij starten met televisie – die wij ook zien als een gave Gods – met het oog op de belangrijke religieuze en culturele winst die wij er van verwachten’. Abonnees lieten jaargangen inbinden om ze voor het nageslacht te bewaren, je struikelt er nog over op rommelmarkten. Ondanks de wat achterhaalde onderwerpen (‘zo vissen negers’), is het blad vanwege de uitstekende zwart-witfotografie nog altijd de moeite waard. De Spiegel verscheen op A3-formaat met op het omslag een full coverfoto: Winston Churchill die zijn hond aait, een pastoor met zijn ezeltje in Kreta, een driejarige Prins Charles en twee geiten die tegen elkaar zeggen: ‘Had jij gedacht, vrouw, dat we samen nog eens op de voorplaat van de Spiegel zouden staan?’ (EK)