Mère Maria Gertrudis heette van haar wereldse naam Alida Gertrudis Apollonia Alkemade en ze was er ééntje van ‘CP’ (Alkemade). Op haar 25e trad ze in in de Orde der Benedictinessen van het Heilig Sacrament met als standplaats het klooster Manna Absonditum in Breda (dat toen – in 1926 – nog maar amper 4 jaar bestond). Ze zou er ook al op 51-jarige leeftijd overlijden. De tekst op haar bidprentje klinkt mij nogal wreed en genadeloos in de oren: “Daar werd de Schepper van het vlees aan deze schandpaal in het vlees gehangen.”

Gelukkig bestaat er ook een ander bidplaatje van haar met een wat welluidender – zij het mateloze – tekst. Klik hier.