De geschiedenis van de wereld in 18 delen. Hierboven staan er nog maar een paar van afgebeeld. De serie is oorspronkelijk geschreven door de Engelse geleerden Archibald Bower, John Campbell, George Psalmanazar, George Sale, George Shelvocke, John Swinton en anderen. Voor de Nederlandse versie nam Kornelis Westerbaen deze taak op zich.

Deze Kornelis Westerbaen (1690-1774), Katwijker van geboorte, was predikant in Noordwijk, Brielle, Utrecht en Rotterdam. In 1736 begon hij met de vertaling van ‘A Universal History’, waarvan vervolgens jaarlijks een deel verscheen -verrijkt met zijn aanmerkingen- onder de titel ‘Algemeene Histori’. Mogelijk legde hij zich meer toe op het schrijven en vertalen dan op de stichtende werken als dominee. Want tegen het eine van zijn leven had hij het met dat domineeschap wel een beetje gehad, getuige de volgende regels van zijn hand: “Ik haat den predikstoel/Daar meesterachtigen in ‘ t geen men moet gelooven/De wetten stellen, alsof zy alleen van boven/Dien last ontfingen.”