De gezusters Alter (?) runden in de Jaren Twintig van de vorige eeuw een winkeltje waar ze ook (gedroogde)  groenten verkochten. Aan de Gedempte Gracht in Den Haag (er zijn in Den Haag heel veel ‘gedempte grachten’, maar er is er maar één die die naam draagt, gelegen tussen de Wagenstraat en het Spui). De Gezusters hadden een boodschap aan ene De Groot in de Douzastraat (‘Doezestraat’ schreven de dames) in Noordwijk, die op zijn beurt een handel in gedroogde groenten had. Lees mee: “Daar het mij groot verwondert dat u mij de 10 pond tuinboontjes niet heb gestuurt, verzoek u beleeft er spoedig voor te zorgen en bonekruit erbij. Mogt u ze niet meer hebben schrijft u mij dan.”