Spelletjes naast Kamphotel De Lichtboei aan de Rembrandtweg 1950.