Mejuffrouw Kloos kreeg een liefdevolle kaart van ene Albert Noort uit Rijnsburg (die Noordwijk met een ‘t’ schreef). Per adres haar vader: de late bakker en historicus Jan Kloos (naar wie later nog een mooie prijs zou worden vernoemd 🙂 )