Kees komt op facebook aandragen met deze oudjes van de firma Beuk. Mooie foto’s. Nostalgie naar oude schoolreisjes, ofschoon we in Noordwijk Binnen volgens mij vaak met bussen van Kees Brouwer gingen. Zo was dat volgens mij tussen Zee en Binnen, tussen Beuk en Brouwer verdeeld.