De brief ging op 12 april 1917 van Cardiff naar Noordwijk. Engeland was nog in oorlog, dus er was volop controle op alle post die naar het continent ging. Zo ook hier, zij het dat de censor wel zo sportief was om aan te geven dattie er met zijn of haar tengels aan gezeten had.

Wie de geadresseerde was, is moeilijk vast te stellen: “Jac de Groot ?zoon” zegt niet veel, want er waren meer ‘Jacobussen’ de Groot en zonder verdere adressering is er helemaal geen beginnen aan. Het zou in dit geval “Kleine Koossie” geweest kunnen zijn, maar dat is niet zeker.