Ik heb wel eens eerder gememoreerd dat de bouw van het Noordwijks Raadhuis een bijzonder staartje kreeg. Dat de gemeente Woerden in 1887 – kort na de voltooiing van dat raadhuis van de hand van architect Nicolaas Molenaar – er met het intellectuele eigendom van die architect vandoor ging en zonder die daarover in kennis te stellen een soortgelijk raadhuis liet bouwen in Woerden. ‘Soortgelijk’ met dien verstande dat de Woerdense versie spiegelbeeldig was aan de Noordwijkse, maar verder volledig hetzelfde.

De schaamteloosheid waarmee dat gepaard ging en in het bijzonder de kwalijke rol die daarbij werd gespeeld door de toenmalige burgemeester van Woerden is gedetailleerd neergezet in een artikel van Floor ’t Hooft in het blad van de Vereniging “De Oude Dorpskern” Kernpunten (13e Jaargang, September 1999, nr. 45).