De beide foto’s lijken – ook aan de auto’s te zien – te dateren uit dezelfde periode, maar er is één aanknopingspunt dat die veronderstelling logenstraft. Welk aanknopingspunt zou ik bedoelen?