Ik kan over de kunstenaar Hendricus Balman geen enkel biografisch gegeven vinden. Wel zijn er veel van zijn schilderijen in de aanbieding. doorgaans allemaal strand- en zeegezichten en doorgaans ook alleen in Scheveningen.,

Maar dit zou een ‘Noordwijks’ beeld moeten zijn, volgens de aanbieder ervan op marktplaats. Maar de kerktoren op de achtergrond en de wel erg dicht op het strand gebouwde huizen maken die stelling een tikkie verdacht.